معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

سازمان تات برای حضور و اعزام پژوهشگران ملی در حوزه آبزی پروری به هرمزگان آمادگی دارد

سازمان تات برای حضور و اعزام پژوهشگران ملی در حوزه آبزی پروری به هرمزگان آمادگی دارد
معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت؛ سازمان تات برای حضور و اعزام محققان و پژوهشگران ملی و متخصص در حوزه آبزی پروری به استان هرمزگان آمادگی دارد.
: 3619

مویدی در جریان بازدید از سایت های پرورش میگو و مراکز تکثیر شهرستان های سیریک، میناب و کوهستانی در مناطق مکران استان هرمزگان به ظرفیت های گسترده این استان در حوزه شیلات اشاره و تاکید کرد؛ مجموعه وزارتخانه، تمام توان خود را برای توسعه و پویا تر شدن این صنعت به کار خواهد برد.

وی در همین حال صنعت آبزی پروری را یکی از محورهای اصلی و مهم وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
مویدی اظهار داشت؛ سازمان تات برای حضور و اعزام محققان و پژوهشگران ملی و متخصص در حوزه آبزی پروری به استان هرمزگان آمادگی دارد.
وی در ادامه توسعه و تاسیس شرکت های دانش بنیان در زنجیره پرورش تا مصرف آبزیان، ایجاد سایت های الگویی برای آموزش مهارتی پرورش دهندگان و همچنین تاسیس هنرستان های کار و دانش تخصصی آبزی پروری برای تربیت نسل آینده و مهارت دیده در این حوزه را مورد تاکید قرار داد.
رییس موسسه آموزش و ترویج کشور همچنین از برنامه مشترک سازمان شیلات و سازمان تات در توسعه برنامه آبزی پروری و ترویج فرهنگ مصرف آبزیان خبر داد و نقش آموزش و ترویج در موفقیت این برنامه را بسیار با اهمیت دانست.

رفتن به بالا