رئیس اداره تعاون روستایی دزفول:

خرید حدود ۲۵ هزار تن محصول گندم به صورت تضمینی از کشاورزان دزفول

خرید حدود ۲۵ هزار تن محصول گندم به صورت تضمینی از کشاورزان دزفول
رئیس اداره تعاون روستایی دزفول بیان کرد:بابت خرید هرکیلوگرم گندم ۱۱۵ هزار ریال به کشاورزان پرداخت می‌شود.
: 3673

محمد مهرپرور با بیان اینکه ۶ مرکز خرید و یک سیلوی تعاون روستایی خرید تضمینی گندم را برعهده دارند، ادامه داد: بابت خرید هرکیلوگرم گندم ۱۱۵ هزار ریال به کشاورزان پرداخت می‌شود.

وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی میزان گندم امسال نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

مهرپرور گفت: مقدار قابل توجهی از مبلغ فروش گندم پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز به نوبت پرداخت خواهند شد.

افزون بر ۹۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در شهرستان دزفول وجود دارد.

رفتن به بالا