با حضور معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

سامانه آبیاری قطره‌ای در ایستگاه تحقیقات پسته یزبر افتتاح شد

 سامانه آبیاری قطره‌ای در ایستگاه تحقیقات پسته یزبر افتتاح شد
معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:برای کارهای تحقیقاتی بر روی محصول پسته باید افق کار و بازه زمانی مشخص شود تا بتوان در یک دوره مشخص به اقدامات مورد نظر دست یافت.
: 4079

 سید مجتبی خیام نکویی صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح سامانه آبیاری قطره‌ای در ایستگاه تحقیقات پسته یزبر از توابع شهرستان آبیک با اشاره به فعالیت ۸ مرکز تحقیقات پسته تحقیقات در کشور، اظهار کرد: مهم ترین اقدام در بین مراکز تحقیقاتی ایجاد تعامل و انتقال دانش و تجربه است که باید در اولویت باشد. 

وی اضافه کرد: مقاومت برخی از ارقام میوه‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی ثابت شده و لازم است به جای تحقیقات دوباره از این ظرفیت در استان‌ها استفاده شود.

این مسئول یادآور شد: تغذیه درخت پسته بسیار مهم است که باید با کوددهی مناسب همراه باشد و این مهم با یک دستورات ترویجی به مناطق مختلف کشور محقق می‌شود. 

رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: در خصوص سرشاخه کاری درختان پسته حتما نظارت شود تا بتوان به نتایج مطلوبی دست یافت.

رفتن به بالا