مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت:

یک کارگاه بسته‌بندی فعال خرما در شهرستان خرمشهر فعال است

یک کارگاه بسته‌بندی فعال خرما در شهرستان خرمشهر فعال است
مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: برداشت رطب و خارک حدود ۱۰ روز است که آغاز شده است و برداشت این محصولات تا اواخر مردادماه ادامه دارد.
: 4153

به گزارش کشاورزان پرس به نقل از ایسنا، یعقوب دارمی زاده در خصوص برداشت محصول رطب و خارک از سطح نخیلات خرمشهر، اظهار کرد: کل محصول خرما که از نخیلات شهرستان به دست می‌آید، حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تن است و ۱۰ درصد این اراضی به شکل رطب و خارک و مابقی آن به صورت خرما برداشت می‌شود.

وی افزود: برداشت رطب و خارک حدود ۱۰ روز است که آغاز شده است و برداشت این محصولات تا اواخر مردادماه ادامه دارد.

دارمی زاده با اشاره به اینکه سطح زیر کشت نخیلات در شهرستان سه ‌هزار هکتار است، تصریح کرد: از کل سطح نخیلات شهرستان ۶۰ درصد آن معادل یک هزار و ۸۰۰ هکتار بارور و مابقی ‌آن غیربارور هستند.

وی با اشاره به وجود یک کارگاه بسته‌بندی فعال خرما در شهرستان، عنوان کرد: ۷ کارگاه بسته‌بندی در شهرستان وجود دارد که تنها یک کارگاه در سطح شهرستان فعال است و در زمینه صادرات و خرید محصولات فعالیت دارد.

دارمی زاده با اشاره به بیشترین ارقام رطب و خارک وارد شده در بازار افزود: رطب استعمران و خارک برحی اولین و بیشترین محصول در بین انواع دیگر محصولات رطب و خارک در بازار است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر در خصوص دیگر محصولات تابستانه گفت: لوبیا، کنجد، کشت‌های علوفه‌ای و سبزیجات از دیگر محصولات کشت‌های تابستانه در شهرستان است.

رفتن به بالا