تاثیر آمار اشتباه کشاورزی در گرانی گوشت قرمز

تاثیر آمار اشتباه کشاورزی در گرانی گوشت قرمز
وزیر جهاد کشاورزی گفت: آمار دام مازاد را دو میلیون راس می گویند و به همین دلیل اجازه صادرات می‌دهیم اما چند ماه بعد دچار کمبود می‌شویم آمار ها را که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم دقیق نبوده است.
: 4602

به گزارش کشاورزان پرس به نقل از  فارس، سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه اولین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 5 اولویت مهم را در برنامه‌های خود دارد، افزود: تامین غذای مردم، کشاورزی قراردادی، اجرای الگوی کشت، ارائه آمار دقیق و سند دار کردن زمین های کشاورزی از برنامه های اصلی است.

وزیر جهاد کشاورزی راهکار برخورداری کشاورزان از معیشت مناسب را اجرای کشاورزی قراردادی عنوان کرد و گفت:‌ به دنبال کشاورزی قراردادی واقعی هستیم،  کشاورز را باید به بخش خصوصی وصل کنیم تا آنها کشاورزان را تامین مالی کنند که به افزایش تولید آنها بسیار کمک خواهد کرد.

ساداتی نژاد درباره اجرای الگوی کشت گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز ردیف بودجه اختصاصی برای الگوی کشت تعریف شده است و طرح الگوی کشت هم برای اجرا به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

*آمارهای کشاورزی صحیح نیست

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمارها در بخش کشاورزی باید دقیق تر باشد، گفت: آمار درست، برنامه ریزی را هم دقیق تر می کند که مقام معظم رهبری هم به لزوم آمار دقیق تاکید دارند.

ساداتی نژاد افزود: آمار دام مازاد را دو میلیون راس می گویند و به همین دلیل اجازه صادرات می‌دهیم. اما چند ماه بعد دچار کمبود می‌شویم آمار صادرات را که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم ۵۰ هزار راس دام صادر شده که تعداد زیادی نیست. با بررسی دقیق  آمار و اطلاعات به این می رسیم که آمارها دقیق نبوده است. یا اینکه گفته می‌شود ۸۵۰۰ هزار هکتار پیاز داریم اما وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که ٦٠٠٠ هکتار است.

*تا پایان دولت همه زمین های کشاورزی سنددار می شود

ساداتی نژاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۴ درصد اراضی سند داشتند اما امروز ۲۳.۳ درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند هستند. باید تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات را به اتمام برسانیم و همچنین تا پایان دولت هم باید همه اسناد کشاورزی را در دست کشاورزان قرار دهیم.

وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از دیگر محورهای کاری وزارت جهاد کشاورزی است. از همه سرمایه‌گذاران دعوت می شود که در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند

رفتن به بالا