پیش‌بینی کاهش تولید غلات و افزایش تولید گندم در جهان

پیش‌بینی کاهش تولید غلات و افزایش تولید گندم در جهان
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد گفت که پیش‌بینی می‌شود در فصل برداشت پیش رو، تولید غلات در جهان 1.7 درصد کاهش داشته باشد.
: 4609

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش کشاورزان پرس به نقل از به نقل از تاس، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایگور شپاکوف،‌ مشاور سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در روسیه، گفت که انتظار می‌رود در فصل برداشت کنونی، برداشت غلات در جهان 1.7 درصد کاهش یافته و به 2.8 میلیارد تن برسد.

وی گفت: کل برداشت غلات جهان به 2.765 میلیارد تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته به خاطر کاهش برداشت ذرت در آرژانتین و شرایط کاشت برنج در چین، پایین‌تر خواهد بود.

شپاکوف، افزود: با این حال اما، پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در جهان افزایش یابد و به 794 میلیون تن افزایش یابد که بیش از 2 درصد نسبت به فصل برداشت قبلی بالاتر است.

رفتن به بالا