متوسط قیمت تولید محصولات کشاورزی در پاییز منتشر شد

متوسط قیمت تولید محصولات کشاورزی در پاییز منتشر شد
متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.
: 4611

به گزارش کشاورزان پرس به نقل از مرکز آمار ایران، متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینة خدمات کشاورزی پاییز ١٤٠١ منتشر شد.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١٤٠١، متوسط قیمت سیب زمینی ٩٧٦٥٠ و پیاز ٧٣٧٩٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٨,٢ و ١٣٧.٩ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ٤٣٥٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠، معادل ١٩.٩ درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال ١٤٠١، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ­ای ١٠٠٨٠١ ریال و برنج ٨٥٠٩٤٦ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠ به ترتیب ٧٩,٤ و ١١٥.٧ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش حبوبات، درفصل پاییز ١٤٠١، متوسط قیمت لوبیا قرمز ٣٦١٨٥٩ و لوبیا چیتی ٤٦٤٩٩٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتیب ٥٣,٩ و ٣٩.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠١، متوسط قیمت هندوانه ٣٩٩٤٤ و خیار ٩١٦٦٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ٢١,٢ و ٧٢.٧ درصد افزایش داشته ­است و متوسط قیمت خربزه ٦٧٨٠٦ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ٣.٠ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١٤٠١، متوسط قیمت سیب­ زمینی ٩٧٦٥٠ و پیاز ٧٣٧٩٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٨,٢ و ١٣٧.٩ درصد افزایش داشته­ است. به ­علاوه، متوسط قیمت گوجه­ فرنگی ٤٣٥٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠، معادل ١٩.٩ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت بادمجان ٤٧٢٧٦ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ٥٣.٥ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ١٤٠١، متوسط قیمت یونجه ٥٧٩٧٨ و ذرت علوفه ­ای ١١٥٥٧ ریال بوده که نسبت به پاییز ١٤٠٠ به ترتیب ٢١,٩ و ٣.٢ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١٠٦١٠٠ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٥,٧ درصد افزایش نشان می ­دهد.  

در بخش میوه‌های دانه­ دار، در پاییز ١٤٠١، متوسط قیمت سیب درختی ١٣٤٩٥٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٦,٢ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ١٣٠٣٤٥ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٤٦.١ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠١، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و برة پرواری زنده ٨٥١٥٥٧ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٨٥١٦٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٦٠,٠  و ٦٠.٩ درصد افزایش نشان می­دهد.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ١٤٠١، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٢٤٥٥٨ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢٠٤٨٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١٤٠٠ به ترتیب ١١٩,٠ و ٩٣.٣ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در بخش هزینة خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ١٤٠١، هزینة شخم زمین زراعی آبی ٩٦٨٢٥٢٤ ریال در هر هکتار و هزینة شخم زمین زراعی دیم ٧٠٣٢٠٧٢ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٦٨,٢  و ٥٧.٨ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ١٤٠١، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه­چین مرد ٣٠١٦٥٦٨ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ٢٣٨٠٨١٩ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ١٤٠٠ به ترتیب ٤٥,١ و ٤٧.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک ­کار مرد ٢٤٢٤٢٦٧ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک­ کار زن ١٨٥٠٨٧٨ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ٢٨.٧ و ٦٠.٥ درصد افزایش داشته­ است.

رفتن به بالا