چراغ سبز دولت برزیل برای کشت گندم تراریخته

چراغ سبز دولت برزیل برای کشت گندم تراریخته
شرکت بایوسریز آرژانتین اعلام کرد که برزیل مجوز کشت گندم تراریخته را صادر کرده است.
: 4616

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گزارش کشاورزان پرس به نقل از راشاتودی، کمیسیون ملی امنیت بیولوژی برزیل، کشت، تولید و بازاریابی گندم تراریخته با سویه HB4 را مجاز اعلام کرده است. این گندم در برابر خشکسالی مقاوم بوده و از سوی شرکت بایو‌سریز آرژانتین تولید شده است.

این شرکت آرژانتینی طی بیانیه‌ای با تحسین اقدام کمیته ملی امنیت بیولوژی برزیل برای صدور مجوز کشت گندم تراریخته در این کشور گفت که این اقدام به افزایش 43 درصدی تولید در مناطق هدف منجر خواهد شد.

در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که هم‌اکنون فقط چند کشور واردات گندم مقاوم در برابر خشکسالی را مجاز اعلام کرده است اما برزیل تنها دومین کشوری است که کشت این محصول را مجاز اعلام کرده است. نگرانی‌ها نسبت به تبعات بلندمدت کشت این نوع محصول باعث شده تا بسیاری از کشورها از کشت آن خودداری کنند.

در سال 2021 برزیل به‌عنوان نخستین کشور جهان واردات آرد تهیه شده از گندم تراریخته را مجاز اعلام کرد.

باوجود تمام بدبینی‌ها نسبت به محصولات تراریخته اما، به نظر می‌رسد فعالان این صنعت در برزیل در حال گرم کردن خود برای توسعه آن هستند.

رفتن به بالا