امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق مشترک استان‌ها، مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و امور شاغلین حرفه‌ای

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق مشترک استان‌ها، مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و امور شاغلین حرفه‌ای
تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین مدیرعامل صندوق مشترک استان ها ، مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و مجری امور شاغلین حرفه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امضاء و مبادله شد.
: 4638

تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین مدیرعامل صندوق مشترک استان ها ، مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و مجری امور شاغلین حرفه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امضاء و مبادله شد. از جمله محورهای اصلی این تفاهم نامه،  استفاده از ظرفیت های مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی و شاغلین بخش حرفه ای توسط صندوق مشترک استان ها به منظور شناسایی، آموزش، توانمندسازی و بکارگیری پتانسیل های فعالان، نخبگان، نوآوران و کسب و کارهای استارتاپی و نوپا بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم صندوق جهت حمایت از اشتغال فارغ التحصیلان و... می باشند.

رفتن به بالا