جلسه صندوق مشترک استانها نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با گروه صنعتی بوذرجمهر

جلسه صندوق مشترک استانها نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با گروه صنعتی بوذرجمهر
جلسه صندوق مشترک استانها نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با گروه صنعتی بوذرجمهر بزرگترین طراح و سازنده گلخانه و تجهیزات قالب های فلزی بتن در خاورمیانه با حضور جناب آقای مهندس حیدری مقدم مدیرعامل صندوق و جناب آقای دکتر آقایارزاده مشاور ویژه اقتصادی صندوق و جناب آقای مهندس کاظمی مدیرعامل گروه صنعتی بوذرجمهر برگزار گردید.
: 4639

جلسه صندوق مشترک استانها نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با گروه صنعتی بوذرجمهر بزرگترین طراح و سازنده گلخانه و تجهیزات قالب های فلزی بتن در خاورمیانه با حضور جناب آقای مهندس حیدری مقدم مدیرعامل صندوق و جناب آقای دکتر آقایارزاده مشاور ویژه اقتصادی صندوق و جناب آقای مهندس کاظمی مدیرعامل گروه صنعتی بوذرجمهر برگزار شد. موضوعات جلسه عبارت است از :

۱ -با توجه به رسالت صندوق در بخش رشد تولید، استفاده از ظرفیت های گروه صنعتی بوذرجمهر در زمینه ساخت و تعمیر گلخانه های کشور جهت کمک به کشاورزی صنعتی در مسیر ارتقای محصولات کشاورزی

 ۲-  بررسی طرحهای پیشنهادی و سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقم توسط صندوق مشترک استانها جهت افزایش میزان ساخت ساز گلخانه ها در کشور

 ۳-  بهره گیری حداکثری از توان مهندسین بخش کشاورزی در طراحی ، اجرا، نظارت و تولید محصولات گلخانه ای

رفتن به بالا